Description

Dynamix SET je kompletno rešenje za vlasnike Yamaha aranžera. To je SET sa 54 univerzalna stila, tercama, presetima za vocalist, sređenim efektima, 4 Register banke sa solo bojama, kao i 467 registracij sa spremljenim pesmama, koje automatski pozivaju stil, tempo, terce, tekst pesme i kompletno spremaju klavijaturu da na jedan click može da se krene sa sviranjem.

Dynamix SET poseduje sasvim novi bubanj specijalno semplovan za ovaj paket stilova, kao i ostale semplovane instrumente na kojima se zasnivaju svi stilovi i registracije.

Takođe je u paketu nova Riff gitara semplovana na 6 velocity layer-a, a sa njom dolaze takođe i padovi sa riff paternima.

Registracije su poređane u plejlistama za lakše snalaženje i odabiranje pesama tokom svirke.

Dynamix SET je dostupan u dve verzije: FULL i LITE

FULL verzija sadrži sve opisano, a LITE verzija ne sadrži plejliste i registracije sa unapred pripremljenim pesmama, dok je sve ostalo uključeno u paket.

Pack size: 347mb